Federació

Les Associacions d’Empresaris Productors de Venda de Proximitat creen la Federació́ d’Empresaris Productors de Venda de Proximitat de Catalunya amb l’objectiu d’intervenir en el diàleg social i participar de negociacions col·lectives en els organismes públics de les administracions públiques.

Venda de proximitat

La venda de proximitat és la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que els productors o les agrupacions de productors agraris fan en favor del consumidor o consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària.

Llotges

El projecte col·laboratiu “Llotja de Productes de Proximitat” liderat per la Federació d’Empresaris Productors de Venda de Proximitat de Catalunya amb la PIMEC i l’Institut del Patrimoni Culinari Català, es crea per donar suport a la compra de productes de proximitat de les empreses de restauració col·lectiva que donen servei de menjadors escolars. El projecte compta amb el suport del Departament d’Agricultura.